Administrem el cobrament i les incidències dels seus lloguers, amb garantia de pagament i reclamació d’impagament per via amistosa o judicial.

Administrem la seva comunitat amb confiança i transparència.

Assumim l’administració de la comunitat, encarregant-nos de realitzar les tasques que per llei incumbeixen a l’administrador elegit i portant a terme totes les decisions preses per la Junta de Propietaris.

Tenim tot el que necessita per a la seva Comunitat de Propietaris. I deixem sempre constància que el compte bancari és de nom exclusiu de la seva comunitat.

Els serveis d’Administració de Comunitat són:

Redactar i enviar les convocatòries de reunió

Assistir a les reunions i fer-ne l’acta

Fer les notificacions

Expedir els certificats

Custodiar la documentació de la Comunitat

Vetllar per la conservació dels béns i el bon funcionament dels serveis

Vetllar pel compliment dels acords de Junta i les obligacions per part dels propietaris

Preparar els comptes anuals

Fer els pagaments i cobraments

Dur a terme el seguiment de morosos

Fer el seguiment de les obligacions per part de la Comunitat en l’àmbit fiscal, laboral, ordres urbanístiques i d’àmbit local, etc

Fer el seguiment de les noves normatives que afecten la Comunitat i els seus serveis

Altres atribucions que li confereixi la Junta

Aepim06_1192

Demani pressupost per a la seva comunitat

Nom (obligatori)

E-mail (obligatori)

Telèfon

Adreça Comunitat

Nombre habitatges i locals

Nombre places pàrquing i trasters

Zona comunitària
no

Observacions

Solicitud d’informació

Nom (obligatori)

E-mail (obligatori)

Assumpte

Missatge