Treballem amb total confidencialitat i transparència, assessorant en cada cas sobre el que més ens convé per al seu benefici.

Assessorem, confeccionem i presentem tots els seus impresos fiscals d’autònom o empresa

Alta a la Seguretat Social d’autònoms i treballadors per compte extern

Alta a Hisenda

Redacció de contractes laborals

Revisió d’esborranys i elaboració de la declaració de renda de les persones físiques

Confecció i legislació de societat civil privada (SCP), societats limitades (SL), cooperatives i societats anònimes (SA)

Impostos de societats, comptes anuals

Comptabilitat d’empresa, nòmines i assegurances socials

Llicència d’activitat

Assessorem sobre el seu patrimoni immobiliari, acceptacions d’herències, donacions i impostos de transmissió patrimonial

Solicitud d’informació

Nom (obligatori)

E-mail (obligatori)

Assumpte

Missatge